Nieuws

Tweets @obsroos

23 Maart 2017

Nieuws

Wij starten met IPC onderwijs

26 Augustus 2016

 Het International Primary Curriculum (IPC) is een integraal, thematisch en creatief curriculum voor kinderen tot 12 jaar gericht op de creatieve en zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, techniek etc.). Het biedt een duidelijk leerproces met specifieke leerdoelen voor elk vak en speelt tevens in op een steeds kleiner wordende wereld door doelen voor burgerschap te definieren.
Het IPC is samengesteld met het oog op zowel hoge verwachtingen op het gebied van leren te hebben als ook om leerkrachten te helpen de lessen zo boeiend, actief en zinvol mogelijk voor de kinderen te maken. Het IPC curriculum geeft ook een internationaal perspectief; ...

Nieuws

Zomervakantie!

15 Juli 2016

Namens het hele team van De Roos een hele fijne zomervakantie!

We zien elkaar weer op maandag 29 augustus. Tot dan.