(thumbnail)

Lerarentekort Amsterdam

07 Maart 2018

Het lerarentekort in Amsterdam is groter dan in de rest van Nederland. Veel scholen ondervinden daar hinder van. Daarom vragen ook wij van 7 t/m 14 maart 2018 met de actie OP=OP aandacht voor het lerarentekort in Amsterdam. In Amsterdam verwachten we in 2023 een tekort van bijna 500 leerkrachten, zie ook onderstaand fimpje. Als dat waarheid wordt, kunnen 15.000 Amsterdamse kinderen geen onderwijs meer krijgen omdat er simpelweg geen leerkracht te vinden is. Het gaat om onze kinderen. Die moeten toch goed onderwijs kunnen blijven krijgen!

Tekent u daarom ook de petitie? Klik hier voor de petitie.

Met de actie OP=OP wil het BBO via de Amsterdamse scholen alle ouders informeren over het enorme lerarentekort en steun en begrip vragen voor de niet sympathieke maatregelen die scholen en besturen wel móeten nemen om personeelstekorten op te vangen. In maart 2018 zijn de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen. Met de actie OP=OP drukken de schoolbesturen de huidige en de toekomstige Amsterdamse coalitie op het hart om maatregelen die door de gemeente zijn ingezet om het lerarentekort te bestrijden, te intensiveren en uit te breiden.