Tweets @obsroos

16 December 2018

Grote Rekendag 28 maart

22 Maart 2018

Ieder jaar wordt in Nederland de Grote Rekendag georganiseerd. Het is een dag voor basisscholen (groep 1 t/m 8) die helemaal in het teken staat van rekenen. En dan niet gewoon in de klas, maar vooral ook daarbuiten. De volgende Grote Rekendag vindt plaats op woensdag 28 maart 2018 en heeft als thema: 'De school als pakhuis'. Klik hier voor de website van de Grote Rekendag.

Ook wij gaan weer meedoen aan deze Grote Rekendag!

Lerarentekort Amsterdam

07 Maart 2018

Het lerarentekort in Amsterdam is groter dan in de rest van Nederland. Veel scholen ondervinden daar hinder van. Daarom vragen ook wij van 7 t/m 14 maart 2018 met de actie OP=OP aandacht voor het lerarentekort in Amsterdam. In Amsterdam verwachten we in 2023 een tekort van bijna 500 leerkrachten, zie ook onderstaand fimpje. Als dat waarheid wordt, kunnen 15.000 Amsterdamse kinderen geen onderwijs meer krijgen omdat er simpelweg geen leerkracht te vinden is. Het gaat om onze kinderen. Die moeten toch goed onderwijs kunnen blijven krijgen!

Tekent u daarom ook de petitie? Klik hier voor de petitie.

Met de actie OP=OP wil het BBO via de Amsterdamse scholen alle ouders informeren over het enorme lerarentekort en steun en begrip vragen voor de niet sympathieke maatregelen die scholen en besturen wel móeten nemen om personeelstekorten op te vangen. In maart 2018 zijn de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen. Met de actie OP=OP drukken de schoolbesturen de huidige en de toekomstige Amsterdamse coalitie op het hart om maatregelen die door de gemeente zijn ingezet om het lerarentekort te bestrijden, te intensiveren en uit te breiden.

Fijne herfstvakantie!

20 Oktober 2017

Geniet allemaal van de herfstvakantie!

We zien elkaar weer op maandag 30 oktober.

Wij starten met IPC onderwijs

26 Augustus 2016

 Het International Primary Curriculum (IPC) is een integraal, thematisch en creatief curriculum voor kinderen tot 12 jaar gericht op de creatieve en zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, techniek etc.). Het biedt een duidelijk leerproces met specifieke leerdoelen voor elk vak en speelt tevens in op een steeds kleiner wordende wereld door doelen voor burgerschap te definieren.
Het IPC is samengesteld met het oog op zowel hoge verwachtingen op het gebied van leren te hebben als ook om leerkrachten te helpen de lessen zo boeiend, actief en zinvol mogelijk voor de kinderen te maken. Het IPC curriculum geeft ook een internationaal perspectief; ...

...het helpt de kinderen verbanden te leggen tussen het geleerde en hoe dit toegepast kan worden in eigen land en kijkt tevens naar het perspectief van mensen in andere landen of mensen met een andere blik op de wereld dan henzelf. Het IPC wordt dan ook op scholen in meer dan 80 landen gebruikt! Voor meer informatie kunt u ook op de website van IPC kijken, zie: www.ipc-nederland.nl.

Bij de Roos starten we dit schooljaar 2016-2017 vanaf leerjaar 4 en hoger met het IPC programma. In de kleuterbouw werken we ook thematisch met de methode Piramide.

Groen-groener-groenst

14 April 2016

Kijk eens wat een groene vingers op De Roos.... Onze eigen hangende moestuin. Nog even en de hele hal is groen!

" alt="" class="pivotx-image" />

Groep 5/6 is druk aan de slag geweest met het zaaien van allerlei planten. Het resultaat mag er zijn.

" alt="" class="pivotx-image" />

En natuurlijk gaan de kinderen van leerjaar 6 ook naar de schooltuinen. Zie voor meer info: schooltuin Blijdestijn. Sinds april gaan de kinderen van groep 6 elke week op dinsdagochtend. Wil je een keer meelopen/helpen met de groep? Geef je op bij meester René of juf Marieke.
Ook buiten aan de Jan van Galenstraat kant zitten we mooi tussen de bloemen. Tijdens een van de naschoolse activiteiten afgelopen najaar zijn er allerlei bollen geplant door leerlingen en nu genieten we van de bloemen.

Themaweek vriendschap

15 Maart 2016

Deze week staat de hele school in het thema van vriendschap. Afgelopen vrijdag zijn er verhalenvertellers in de klas geweest om een mooi verhaal over vriendschap te vertellen. Ook hebben we de hal van de school weer mooi aangekleed. De kinderen leren deze week  om respect voor zichzelf en anderen te hebben en ze zijn zich bewust van andermans gevoelens, wensen en opvattingen. In de klas wordt daar aandacht aan besteed.

De week wordt ook gelinkt aan verschillende lessen rond de landelijke Week van de Lentekriebels. Op de volgende pagina kunt u wat meer lezen over de Week van de Lentekriebels. Ook ouders hebben een speciale voorlichting kunnen bijwonen met interactief theater. Fijn dat hier zoveel ouders bij aanwezig waren!

De Week van de Lentekriebels is een nationale projectweek waarin in het basisonderwijs een hele week relationele en seksuele vorming gegeven wordt. De Week van de Lentekriebels loopt van 14 tot en met 18 maart 2016 en heeft als doel om kinderen van groep 1 t/m 8 te ondersteunen bij hun seksuele ontwikkeling en te leren seksueel verantwoorde keuzes te maken. Dit draagt bij aan een respectvolle samenleving en een veilig en prettig leefklimaat.

Zie op bovenstaande foto nog wat boektitels afgebeeld met daarin handige tips voor thuis.

MeMo festival 13 januari 2016

07 Januari 2016

Woensdagmiddag 13 januari aanstaande is er een leuk muziek & dans festival op basisschool de Roos. Het festival is voor kinderen van 2-6 jaar. We organiseren dit in samenwerking met Stichting MeMo.
Het festival vindt volgende week woensdagmiddag 13 januari plaats in het schoolgebouw van basisschool de Roos. Reinier Claeszenplein 12. De inloop is vanaf 13:30 uur. Het programma start 13:45 uur en duurt tot maximaal 15:45 uur.
Vindt u het leuk om samen met uw kind aanwezig te zijn deze middag? Meldt u dan z.s.m. vooraf aan om gegarandeerd te zijn van een plekje. Aanmelden kan via: planning@memorabelemomenten.nl of via een SMS naar: 06 - 15 619 617 (let op: dit nummer kan je alleen een SMS naar sturen en niet naar bellen. Dit nr. is van stichting MeMo, niet van school).
Meteen een leuk moment om (weer) bij basisschool de Roos binnen te kijken en een aantal kinderen, ouders en leerkrachten van de school te ontmoeten.
Geef het vooral ook door aan andere ouders. Wie weet tot ziens.

Woensdag schoolfruitdag!

23 November 2015

Dit schooljaar is het mogelijk mee te doen met het Europees Schoolfruitprogramma. We hebben ons meteen opgegeven en zijn dit jaar ingeloot. Daar zijn we superblij mee. 
Het programma houdt in dat we elke week een gratis levering van vers fruit en groente op school krijgen. Dit wordt door de ouderraad leden verdeeld over alle klassen.

De woensdag is vanaf nu onze schoolfruitdag. Op deze dag hoeven de kinderen geen fruit van thuis mee te nemen. Iets te drinken kan natuurlijk nog wel. Waarschijnlijk is er ook voldoende fruit voor de donderdag, maar dat gaan we de komende weken nog even bekijken. Meer informatie kunt u vinden via: www.euschoolfruit.nl

Mocht u willen weten welk fruit de kinderen de komende week krijgen, kijk dan verder bij de informatie over de leverancier van onze school: Freshweb.

Een minuut stilte voor de slachtoffers in Parijs

16 November 2015

Vandaag zijn we in alle klassen om 12:00 uur een minuut stil geweest voor de slachtoffers in Parijs. Ook in de hal beneden hebben we samen met een groep ouders stil gestaan bij de gebeurtenissen. Wat fijn dat we in een school met allerlei achtergronden zo eensgezind kunnen zijn.

In de klas zal er op gepaste wijze worden omgesprongen met het gebeurde. Wij gebruiken hiervoor ook de informatie van de websites: Mijn gouden traan en De Kindercorrespondent. Misschien heeft u voor de gesprekken thuis ook wat aan de tips op deze site.

Met jonge kinderen gaan we niet diep op de zaak Parijs in. We hebben het met hen wel over hoe we met elkaar om willen gaan van jong tot oud. Hiervoor gebruiken we ons Baas in eigen Soap programma.

Vanaf groep 5 praten we wel over de terreur van Parijs en de achtergronden. Uiteraard kunnen we het niet uitleggen omdat het niet te begrijpen is voor ons. In deze groepen gebruiken we o.a. een speciaal hiervoor gemaakte lesbrief van De Vreedzame School. De lessen van De Vreedzame School sluiten goed aan bij ons Baas in eigen Soap programma.