Kindcentrum de Vindplaats

Vanaf augustus 2022 vormt OBS de Roos samen met de Narcis-Querido het nieuwe kindcentrum de Vindplaats. In een mooi nieuw ruim en licht gebouw op het plein aan de Jan den Haenstraat. De officiële bouw start april 2021.

Klik hier voor de website van de Vindplaats.

In onderstaande film ‘Stel je eens voor...‘ delen kinderen, medewerkers en ouders hun enthousiasme voor het nieuwe kindcentrum de Vindplaats:

 
De Vindplaats wordt een Integraal Kindcentrum (IKC) voor kinderen van 0 - 12 jaar. Een IKC dat 50 weken per jaar van 07:00 tot 19:00 uur geopend is. Dat betekent basisonderwijs, kinderopvang, voorschool, tussen- en buitenschoolse opvang. En dat alles vanuit één visie binnen één organisatie.

Het wordt een IKC met alle ruimte voor ontwikkelen, leren, spelen, onderzoeken en ontdekken. Een centrum waar, vanuit een heldere visie op (de ontwikkeling van) het kind, leerkrachten, ouders en kinderen samen verantwoordelijkheid nemen. Een IKC waar het kind en al zijn/haar talenten tot wasdom komen. Dat kan alleen in een omgeving waarin kinderen zich vrij en veilig voelen. Een IKC waar je mag stralen, waar je fouten mag maken, waar het soms moeilijk is en overwinningen worden gevierd.

We ontwikkelen ons nieuwe integraal kindcentrum samen met ouders en kinderen. Dat betekent dat u als ouder mee kunt doen aan en denken over het onderwijsconcept en het gebouw. Kortom: een unieke kans om het ideale kindcentrum te maken!

Via speciale nieuwsbrieven gaan we de ouders ook op de hoogte houden van het proces. Als u deze 'nieuwe school' nieuwsbrieven ook direct na verschijnen wilt ontvangen, laat dit dan weten via: onzenieuweschool@obs-deroos.nl.

De nieuwsbrieven:

Bij het menu downloads op deze website kunt u ook een aantal oudere nieuwsbrieven & verslagen terugvinden m.b.t. de informatie die tot op heden met de huidige ouders van onze basisschool is gedeeld rondom de nieuwe plannen.

U kunt tijdens de open dagen in ons huidige schoolgebouw natuurlijk ook uw vragen over deze toekomstplannen komen stellen. Nog komende open ochtenden bij OBS de Roos zijn:

Ondanks het feit dat de basisscholen sinds 8 februari jl. weer open zijn, zijn open ochtenden met een grotere groep ouders in onze school voorlopig niet mogelijk omdat ouders vanwege het Corona virus het schoolgebouw nog niet in mogen. Omdat wij het wel belangrijk vinden om ouders te laten kennismaken met onze school, bieden wij hiervoor enkele alternatieven:

  • U kunt wel een individuele afspraak maken (maximaal 1 bezoeker) voor een rondleiding. We moeten dan gepaste afstand houden en voor bezoekers is het verplicht een mondkapje te dragen. Stuur voor het maken van een afspraak een mail naar: f.bork@obs-deroos.nl
  • U kunt ook een persoonlijk telefonisch (video)gesprek aanvragen om meer te horen over onze school en uw vragen te stellen. Stuur ook dan een mail naar: f.bork@obs-deroos.nl
  • Data van toekomstige open ochtenden volgen zodra wij weten wanneer groepjes ouders samen het schoolgebouw weer in mogen onder schooltijd.