Kindcentrum de Vindplaats

Vanaf augustus 2022 vormt OBS de Roos samen met de Narcis-Querido en onze partner AKROS het nieuwe kindcentrum de Vindplaats. We verhuizen in het najaar van 2022 samen naar een mooi nieuw ruim en licht gebouw op het plein aan de Jan den Haenstraat in Bos & Lommer. De officiële bouw is april 2021 gestart.

Klik hier voor de website van de Vindplaats.

Open ochtenden (nog op de locatie van OBS de Roos):

  • Vrijdag 20 mei 2022 van 09:30 - 10:30 uur
  • Woensdag 29 juni 2022 van 09:30 - 10:30 uur

Wilt u graag aanwezig zijn op een van de bovengenoemde data? Meldt u dan aan via: f.bork@obs-deroos.nl 
Bent u verhinderd op bovenstaande data en wilt u toch graag op korte termijn eens kennismaken? Laat het dan ook weten, dan kunnen we een individuele afspraak inplannen op een ander moment.

In onderstaande film ‘Stel je eens voor...‘ delen kinderen, medewerkers en ouders hun enthousiasme voor het nieuwe kindcentrum de Vindplaats:

 
De Vindplaats wordt een Integraal Kindcentrum (IKC) voor kinderen van 0 - 13 jaar. Een IKC dat 50 weken per jaar van 07:30 tot 18:30 uur geopend is. Dat betekent basisonderwijs, kinderopvang, voorschool, tussen- en buitenschoolse opvang. En dat alles vanuit één visie binnen één organisatie.

Het wordt een IKC met alle ruimte voor ontwikkelen, leren, spelen, onderzoeken en ontdekken. Een centrum waar, vanuit een heldere visie op (de ontwikkeling van) het kind, leerkrachten, ouders en kinderen samen verantwoordelijkheid nemen. Een IKC waar het kind en al zijn/haar talenten tot wasdom komen. Dat kan alleen in een omgeving waarin kinderen zich vrij en veilig voelen. Een IKC waar je mag stralen, waar je fouten mag maken, waar het soms moeilijk is en overwinningen worden gevierd.

We ontwikkelen ons nieuwe integraal kindcentrum samen met ouders en kinderen. Dat betekent dat u als ouder mee kunt doen aan en denken over het onderwijsconcept en het gebouw. Kortom: een unieke kans om het ideale kindcentrum te maken!

Via speciale nieuwsbrieven gaan we de ouders ook op de hoogte houden van het proces. Als u deze 'nieuwe school' nieuwsbrieven ook direct na verschijnen wilt ontvangen, laat dit dan weten via: info@vindplaats.amsterdam.

De nieuwsbrieven:

Bij het menu downloads op deze website kunt u ook een aantal oudere nieuwsbrieven & verslagen terugvinden m.b.t. de informatie die tot op heden met de huidige ouders van onze basisschool is gedeeld rondom de nieuwe plannen.