Onze Nieuwe School

Vanaf januari 2022 vormt OBS de Roos samen met de Narcis Querido een nieuw kindcentrum, met een nieuwe naam, in een nieuw gebouw op het plein aan de Jan den Haenstraat.

Een Integraal Kindcentrum (IKC) voor kinderen van 0 - 12 jaar dat 50 weken per jaar van 07:00 tot 19:00 uur geopend is. Dat betekent basisonderwijs, kinderopvang, voorschool, tussen- en buitenschoolse opvang. En dat alles vanuit één visie binnen één organisatie.

Het wordt een IKC met alle ruimte voor ontwikkelen, leren, spelen, onderzoeken en ontdekken. Een centrum waar, vanuit een heldere visie op (de ontwikkeling van) het kind, leerkrachten, ouders en kinderen samen verantwoordelijkheid nemen. Een IKC waar het kind en al zijn/haar talenten tot wasdom komen. Dat kan alleen in een omgeving waarin kinderen zich vrij en veilig voelen. Een IKC waar je mag stralen, waar je fouten mag maken, waar het soms moeilijk is en overwinningen worden gevierd.

We ontwikkelen ons nieuwe integraal kindcentrum samen met ouders en kinderen. Dat betekent dat u als ouder mee kunt doen aan en denken over het onderwijsconcept en het gebouw. Kortom: een unieke kans om het ideale kindcentrum te maken!

Via speciale nieuwsbrieven gaan we de ouders ook op de hoogte houden van het proces. Als u deze 'nieuwe school' nieuwsbrieven ook direct na verschijnen wilt ontvangen, laat dit dan weten via: onzenieuweschool@obs-deroos.nl.

De nieuwsbrieven:

Bij het menu downloads op deze website kunt u ook een aantal oudere nieuwsbrieven & verslagen terugvinden m.b.t. de informatie die tot op heden met de huidige ouders van onze basisschool is gedeeld rondom de nieuwe plannen.

U kunt tijdens de open dagen in ons huidige schoolgebouw natuurlijk ook uw vragen over deze toekomstplannen komen stellen. Nog komende open ochtenden bij OBS de Roos zijn:

  • Donderdag 26 maart 2020, start 08:30 uur - einde 10:00 uur (doorlopende inloop door hele gebouw) - deze open ochtend is helaas geannuleerd i.v.m. het Coronavirus
  • Woensdag 13 mei 2020, start 09:00 uur (met ook groepsrondleiding)
  • Meer data na 13 mei volgen z.s.m.