Inschrijven

Een aantal maal per jaar organiseren wij een kennismakingsbijeenkomst voor geïnteresseerde ouders die nog een basisschool zoeken voor hun kind. Tijdens deze bijeenkomst vertellen wij u over het onderwijs op onze school en onze manier van werken. Ook bent u in de gelegenheid om vragen te stellen. De bijeenkomst sluiten we af met een korte rondleiding door de school.

Het volgende moment om de school te bezoeken is: vrijdag ochtend 5 juli 2019. Tijd: 09:00 uur.

Nog komende open ochtenden nieuwe schooljaar 2019-2020:

 • Vrijdag 13 september 2019, start 09:00 uur
 • Woensdag 30 oktober 2019, start 09:00 uur
 • Meer data volgen nog in het nieuwe schooljaar

U kunt u aanmelden voor een open ochtend via: f.bork@obs-deroos.nl. Kunt u al deze data niet, dan kunt u ook -op afspraak- op een eerder/ander moment voor een individuele rondleiding langskomen. Mail voor het maken van een afspraak ook naar: f.bork@obs-deroos.nl.

Bekijk ook onderstaand filmpje en/of onderstaande tekst voor meer informatie over het aanmelden van uw kind voor een basisschool in Amsterdam:

Voor het eerst naar de basisschool

Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Sinds het najaar van 2014 zijn bijna alle basisscholen in Amsterdam overgegaan op een stadsbreed gelijk toelatingsbeleid.
Dit betekent dat het aanmelden voor de basisschool en het toedelen van de plaatsen op alle deelnemende scholen volgens dezelfde regels gebeurt.

Aanmelden voor de basisschool

Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het aanmeldingsformulier voor de basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingbeleid.
U kunt uw kind alleen aanmelden door dit aanmeldformulier voor de basisschool in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.

Voorrangsscholen

Elk kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde (deelnemende) basisscholen in de buurt. Deze voorrang wordt bepaald door de loopafstand tussen het woonadres van uw kind en de school. Wanneer u op Amsterdam.nl/schoolwijzer postcode en huisnummer van het officiële woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, kunt u zien of uw kind voorrang heeft op onze school.

Heeft u belangstelling voor een ouderinitiatief?

Op onze school is een ouderinitiatief (ook wel groepsaanmelding genoemd) mogelijk. Bij een ouderinitiatief nemen ouders gezamenlijk de stap om hun kinderen als groep bij een school in hun eigen wijk aan te melden. Op deze wijze blijft de school een afspiegeling van de wijk. Bij de Roos is in 2011 al een ouderinitiatief gestart, klik ook hier voor meer informatie.
Bij alle kinderen van de groepsaanmelding moet de school een voorrangsschool zijn en ook de school van 1ste voorkeur zijn. De groep moet uit minimaal 6 kinderen bestaan, die in hetzelfde schooljaar vier jaar worden. Wanneer het tot zo’n ouderinitiatief komt, zijn deze kinderen zeker van een plaats op onze school. Zij zullen, indien mogelijk/na overleg met de school, in principe ook als groep bij elkaar worden geplaatst. Heeft u interesse om samen met andere ouders een groepsaanmelding te doen voor een bepaald schooljaar, neem dan contact op met Floor van Bork, ondersteuning directie OBS de Roos. Zij kan u evt. in contact brengen met andere ouders die hiervoor mogelijk ook belangstelling hebben.

Wat moet u doen

Als onze school uw eerste voorkeur is, verzoeken wij u het aanmeldformulier (geen kopie of scan) bij ons in te leveren.

 • Vul het aanmeldformulier volledig in en onderteken het (vergeet telefoonnummer en e-mailadres niet).
 • Op het aanmeldformulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Controleer of deze gegevens correct zijn en corrigeer het indien noodzakelijk.
 • Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. De school van uw eerste voorkeur, zet u op nummer 1, daarna 2, enzovoort; dit kunnen zowel voorrangsscholen als geen voorrangsscholen zijn.
 • Let op: Ook wanneer al een ouder broertje of zusje op de school zit, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
 • Ook voor een kind dat naar de voorschool van de school gaat, moet het aanmeldformulier ingeleverd worden.
 • Zodra wij uw aanmeldformulier hebben verwerkt, sturen wij u (per e-mail) een bewijs van aanmelding.
 • Controleer dit bewijs van aanmelding zorgvuldig en neem z.s.m. contact met ons op indien de gegevens niet correct zijn.

In sommige gevallen is het nodig bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen.

Dit geldt in de volgende situaties:

 1. uw kind heeft een VVE-ja-indicatie;
 2. uw kind zit op een IKC;
 3. de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier zijn niet correct;
 4. u gebruikt een aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind.

Aanmeldformulier kwijt?

Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u dit downloaden van de website van de schoolbesuren bboamsterdam.nl. Ook kunt u dit op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen controleren.

Inleverdata voor het aanmeldformulier

De uiterste data (eerder inleveren mag natuurlijk ook) voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn:

 • kinderen geboren tussen 1 september 2015 en 31 december 2015: woensdag 6 maart 2019
 • kinderen geboren tussen 1 januari 2016 en 30 april 2016: woensdag 5 juni 2019
 • kinderen geboren tussen 1 mei 2016 en 31 augustus 2016: vrijdag 1 november 2019

Een plaats op de basisschool

Aansluitend aan de inleverdatum wordt in maart, juni en november, onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, de plaatsing van alle aangemelde kinderen geautomatiseerd uitgevoerd. Elk kind heeft hierbij onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een plaats. Het doel is kinderen een plek te geven op de hoogst mogelijke school van voorkeur. 

Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van aanmelding geplaatst. Bij ruim 75% van de Amsterdamse scholen is dit het geval.

Wanneer er op een school meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, is loten noodzakelijk. Uw kind loot dan mee in de door u opgegeven volgorde van scholen. Eerst worden de kinderen met voorrang geplaatst. Daarna komen de overige aanmeldingen aan bod. Wanneer uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het bij de plaatsing in aanmerking voor de volgende door u opgegeven voorkeurschool/-scholen.
Op dit moment (situatie juli 2018) verwachten we nog dat er op onze school voor alle aangemelde kinderen plaats is, ook omdat wij nog kunnen groeien naar een extra kleutergroep. Wij verwachten daarom dat wij niet hoeven te loten.

Bij de plaatsing worden in volgorde de volgende voorrangsregels toegepast als loting nodig is:

 1. Op het moment dat het aangemelde kind 4 jaar wordt, zit er een ouder broertje of zusje op de school van eerste voorkeur (kind heeft een plaatsgarantie).
 2. a. Het kind heeft een VVE ja-indicatie, gaat tenminste 8 maanden 4 dagdelen per week naar de voorschool
 3.    die bij de school is aangesloten én heeft de school als voorrangsschool;
 4. b. Het kind zit tenminste 8 maanden 4 dagdelen per week op een Integraal Kindcentrum (IKC) waar de
 5.     school onderdeel van uitmaakt én heeft de school als voorrangsschool;
 6. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd;
 7. Het kind heeft de school als voorrangsschool.

Inschrijven

Als u uw kind op tijd heeft aangemeld, ontvangt u circa twee weken na de uiterste inleverdatum bericht van de school waar uw kind geplaatst kan worden. Wanneer u van deze (gereserveerde) plaats gebruik wilt maken, moet u dit vóór de in deze brief genoemde datum aan de school kenbaar maken.
Pas daarna is uw inschrijving definitief en bent u verzekerd van de plaats op de school waar u de brief van heeft ontvangen.

Dan volgt daarna pas de definitieve (administratieve) inschrijving van uw kind. U kunt voor die definitieve inschrijving bij De Roos zelf een afspraak maken via Floor van Bork;  f.bork@obs-deroos.nl.

Meer informatie

Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke schoolbesturen) tel. 020-251 8006 of toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl
Op de website van het BBO bboamsterdam.nl vindt u ook meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit en de resultaten  van de afgelopen plaatsingen.