BSO

AKROS kinderopvang

AKROS kinderopvang verzorgt de opvang buiten schooltijd op onze school. Wij werken nauw samen met AKROS, er is een goede afstemming en we zorgen voor een doorgaande leerlijn. Ook is er regelmatig overleg tussen AKROS en de directie van de school over allerlei onderwerpen.

Buitenschoolse opvang (BSO) de Roos

AKROS biedt buitenschoolse opvang aan kinderen van 4 tot 13 jaar op De Roos. Uw kind wordt, na schooltijd, in een vertrouwde en veilige omgeving opgevangen. De pedagogisch medewerkers bieden, aan de hand van thema’s, gevarieerde activiteiten aan. Daarnaast stimuleren en volgen zij uw kind in hun ontwikkeling. In de vakanties hebben we een speciaal vakantieprogramma met leuke activiteiten en uitstapjes.

De locatie

BSO De Roos bestaat uit drie BSO-groepen, namelijk De Roos 1, 2 en 3. De BSO is gehuisvest in basisschool De Roos. De ruimtes bevinden zich op de begane grond, in mooie lichte lokalen. Een ruimte beschikt over een grote keuken, waar de kinderen samen met de pedagogisch medewerkers kunnen koken. Alle ruimtes zijn in hoeken ingericht, waarbij rekening is gehouden met de verschillende leeftijden en interesses van de kinderen. Het materiaal is op kindhoogte, zodat de kinderen zelf makkelijk bij het materiaal kunnen. Buitenspelen gebeurt op het plein achter de school, waar diverse speeltoestellen staan. Als het weer het toelaat wordt er dagelijks buiten gespeeld.

BSO De Roos

Jan van Galenstraat 105

1056 BK Amsterdam

telefoon: 06 – 46 47 26 96

Email: bsoderoos@akros-amsterdam.nl

Openingstijden

De Roos 1: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 14:30 – 18:30 uur

De Roos 2/3: maandag, dinsdag en donderdag van 14:30 – 18:30 uur

AKROS Kinderopvang

Informatie en Inschrijven

Telefoon: 020 – 261 05 10

Email:  kinderopvang@akros-amsterdam.nl

Info:  www.akros-amsterdam.nl

 

In de buurt van de school zijn, als AKROS geen plek zou hebben, eventueel ook andere (particuliere) BSO opvangorganisaties waar u mogelijk ook gebruik van kunt maken. U kunt dit zelf informeren bij die desbetreffende BSO.

Het is aan te raden om uw kind tijdig in te schrijven voor een BSO en -indien van toepassing- op de wachtlijst te zetten. U kunt dit vaak al doen vanaf de leeftijd van 2 jaar. Zo heeft u een grotere garantie op een plekje als uw kind 4 jaar is geworden.

Tevens verwijzen wij hierbij naar de kaders TSO en BSO van het schoolbestuur Amsterdam West Binnen de Ring (AWBR) die u kunt vinden op de website http://www.awbr.nl/.