BSO

AKROS kinderopvang

AKROS kinderopvang verzorgt de opvang buiten schooltijd op onze school. De Roos werkt al jaren nauw samen met AKROS, er is een goede afstemming met AKROS en we zorgen samen voor een doorgaande lijn. Er is regelmatig overleg tussen AKROS en de directie van de school over allerlei zaken.

Buitenschoolse opvang (BSO) van AKROS

AKROS biedt buitenschoolse opvang aan kinderen van 4 tot 13 jaar op De Roos. Uw kind wordt, na schooltijd, in een vertrouwde en veilige omgeving opgevangen. Buitenschoolse opvang bij AKROS is meer dan opvang na schooltijd. De pedagogisch medewerkers bieden, aan de hand van thema’s, gevarieerde activiteiten aan, daarnaast stimuleren en volgen zij uw kind in hun ontwikkeling. In de vakanties hebben we een speciaal vakantieprogramma met leuke activiteiten en uitstapjes.

De opvang is na schooltijd en geopend tot 18.30 uur. Op vrije dagen en in vakanties is de buitenschoolse opvang geopend van 08:00 uur tot 18:30 uur. De BSO is op jaarbasis 51 weken open. Naast de nationale feestdagen zijn we gesloten op de dagen tussen Kerst en Nieuwjaar en op één studiedag voor alle medewerkers. De kosten voor de buitenschoolse opvang zijn afhankelijk van uw situatie, bij aanmelding worden deze voor u berekend.

Ons uitgangspunt is dat elk kind het naar zijn zin heeft op de buitenschoolse opvang!

Aanmelden bij de BSO van AKROS kan via: kinderopvang@akros-amsterdam.nl of op werkdagen telefonisch bij de afdeling Planning en Plaatsing tussen 09:30-12:30 uur op 020 - 261 05 00. Klik hier voor een aanmeldformulier en nog meer informatie over het aanmelden.

In de buurt van de school zijn, als AKROS geen plek zou hebben, eventueel ook andere (particuliere) BSO opvangorganisaties waar u mogelijk ook gebruik van kunt maken. U kunt dit zelf informeren bij die desbetreffende BSO.

Het is aan te raden om uw kind tijdig in te schrijven voor een BSO en -indien van toepassing- op de wachtlijst te zetten. U kunt dit vaak al doen vanaf de leeftijd van 2 jaar. Zo heeft u een grotere garantie op een plekje als uw kind 4 jaar is geworden.

Tevens verwijzen wij hierbij naar de kaders TSO en BSO van het schoolbestuur Amsterdam West Binnen de Ring (AWBR) die u kunt vinden op de website http://www.awbr.nl/.