NSA

Twee keer per jaar zijn er na schooltijd diverse leuke extra zogenoemde naschoolse activiteiten (NSA) te volgen in ons schoolgebouw voor de leerlingen van De Roos.
De afgelopen jaren zijn er cursusblokken geweest m.b.t. bijvoorbeeld videolessen, kindercircus, turnen, verhalenboeken maken, beeldenclub, timmeren, manga tekenen, schaken, websites bouwen en beeldhouwen.

Kijk voor meer informatie over het meest recente NSA aanbod op: https://naschoolseactiviteiten.amsterdam/

U kunt uw kind aanmelden voor een nieuwe activiteit als er een 'potloodje' achter de activiteit zichtbaar is. Voor enkele activiteiten wordt een kleine bijdrage aan ouders gevraagd. Deze bijdrage komt terecht bij / wordt gegeven aan stichting AKROS Welzijn of aan West Beweegt (afdeling sport van de gemeente Amsterdam). Dus niet bij school.

Huidige rooster:

Op dit moment (situatie maart 2021) mogen de naschoolse activiteiten nog niet opstarten omdat aan deze activiteiten kinderen uit meerdere groepen samen meedoen. En de groepen mogen vanwege de Corona maatregelen niet mengen. Zodra dit weer mag, gaan de NSA van start. Ouders worden hierover dan geïnformeerd.

Let op:
Aanmelden is niet altijd een garantie op een plek.

Bij overintekening hebben kinderen die de vorige NSA periode niet mee hebben gedaan in principe voorrang.

De meeste NSA activiteiten op De Roos, behalve de sportactiviteiten, stemt Floor af met Stichting AKROS. Gym meester Jeroen stemt de sportactiviteiten na schooltijd af met de sportafdeling van de gemeente Amsterdam, stadsdeel West: West Beweegt.

De naschoolse activiteiten worden niet door en niet onder verantwoordelijkheid van leerkrachten van school gegeven maar door externe begeleiders ingehuurd via AKROS of via de sportafdeling van de gemeente / stadsdeel West. De school stelt haar gebouw alleen hiervoor beschikbaar. Wel is meestal -per toerbeurt een andere- leerkracht op de middag van de NSA ingeroosterd die voor evt. vragen aanwezig is.

Wilt u meer informatie over de NSA in de wijk de Baarsjes? Neem dan contact op met Stichting AKROS Welzijn, coördinatie BredeSchoolLoket: Wendelmoet Nijland, w.nijland@akros-amsterdam.nl.

En voor de sportactiviteiten met: Marlon Heije van stadsdeel West via: m.heije@amsterdam.nl. Eventueel kunt u voor vragen over de sportactiviteiten ook na schooltijd terecht bij de gymleerkracht (meester Jeroen op dinsdag of donderdag).