TSO - Overblijf

Overblijven wordt vaak ook tussenschoolse opvang (TSO) genoemd. Het overblijven is van 12:00 tot 13:00 uur. (Nu tijdelijk (februari '21 e.v.) vanwege Covid-19 maatregelen is de overblijftijd voor De Roos van 11:30-12:30 uur)

Bij de inschrijving van een nieuwe leerling krijgt u de vraag of u gebruik wilt maken van de overblijf of niet. U kunt zelf kiezen of uw kind altijd bij u thuis luncht of op school blijft tijdens de lunchpauze.
U kunt natuurlijk ook later uw kind nog laten starten met de overblijf. U kunt uw kind aanmelden voor de TSO bij Floor van Bork via: f.bork@obs-deroos.nl.

De overblijfkosten zijn € 1,- per overblijfdag zolang we nog in het huidige schoolgebouw aan de Jan van Galenstraat zitten.
(Hoe de overblijf / lunchpauze geregeld gaat worden in het nieuwe schoolgebouw van de Vindplaats en wat vanaf augustus 2022 de lunchkosten gaan worden is op dit moment nog niet bekend.)

De overblijfkosten worden drie keer per schooljaar, per blok van ongeveer 3 maanden, aan u in rekening gebracht. U krijgt hiervoor een digitaal betaalverzoek via Parro vanuit het betaalsysteem Schoolkassa. Dit systeem is gekoppeld aan ons leerling administratie systeem ParnasSys en aan Parro.

Voor vragen over de TSO-betalingen kunnen ouders mailen naar: f.bork@obs-deroos.nl

Daarnaast bieden we voor ouders die maar heel af en toe gebruikmaken van de overblijf de mogelijkheid om voor de TSO een 5-strippenkaart te kopen en contant af te rekenen. De prijs van een strippenkaart is € 10,- voor 5 keer. Dit is dus wel prijziger (€ 2,- per keer in plaats van € 1,-) dan de dagprijs bij een vast overblijfcontract.

Zekiye is op De Roos de coördinator van de TSO en elke schooldag vlak voor en ook tijdens de overblijf (12:00-13:00 uur) hier op school aanwezig. Voor inhoudelijke vragen en opmerkingen over de TSO is zij tussen 12:00-13:00 uur telefonisch te bereiken via het algemene nummer van school (020 - 612 22 66). U kunt haar ook mailen via: z.dersim@obs-deroos.nl. Bij haar, en via Floor, kunt u ook een 5-strippenkaart kopen.

De overblijfhulpen die tijdens de lunchpauze bij de kinderen zijn, zijn allen vrijwilligers. Zij ontvangen hiervoor elke maand een vrijwilligersvergoeding via school.
Zij volgen geregeld een korte cursus, waarbij de nadruk ligt op het positief benaderen van kinderen en het actief overblijven door middel van sport en spel. De TSO werkt volgens dezelfde pedagogische uitgangspunten (Baas in eigen Soap afspraken) als de school.