TSO - Overblijf

Let op:
Sinds augustus 2017 regelt onze alles-in één partner AKROS de overblijf van school. Feit is dat het aanmelden en betalen e.d. niet via school loopt maar via AKROS.
Heeft u vragen over de overblijf dan verzoeken we u contact op te nemen met AKROS en niet met de school zelf.

Overblijven wordt vaak ook tussenschoolse opvang (TSO) genoemd. Het overblijven is van 12:00 uur tot 13:00 uur. Op onze school wordt dit georganiseerd via AKROS.

De overblijfhulpen volgen geregeld een korte cursus, waarbij de nadruk ligt op het positief benaderen van kinderen en het actief overblijven door middel van sport en spel. De TSO werkt volgens dezelfde pedagogische uitgangspunten (Baas in eigen Soap afspraken) als de school.

De overblijfkosten op De Roos zijn:

  • EUR 2,05 per overblijfdag bij betaling via automatische incasso;
  • EUR 2,35 per overblijfdag bij betaling per factuur.

Betaling aan AKROS kan per maand of per schooljaar.

Via AKROS of bij de inschrijving van een nieuwe leerling heeft u een aanmeldformulier van AKROS ontvangen om uw kind op te geven voor de overblijf. Zonder ingevuld en bij AKROS ingeleverd aanmeldformulier kan uw kind niet overblijven. Heeft u dit niet ontvangen? Neem dan contact op met AKROS voor de meest recente versie van het aanmeldformulier of klik hier.

Voor vragen over het aanmeldformulier, contracten en betalingen kunnen ouders op alle werkdagen langskomen op het Centraal Bureau van AKROS op Balboaplein 20-B4, bellen met 020-2610500 of mailen naar: tso@akros-amsterdam.nl.

Zekiye is namens AKROS op De Roos de coördinator van de TSO en elke schooldag vlak voor en ook tijdens de overblijf (12:00-13:00 uur) hier op school aanwezig. Zij is in dienst van AKROS. Voor inhoudelijke vragen en opmerkingen over de TSO is zij tussen 12:00-13:00 uur te bereiken via het algemene nummer van school.