VSO

Op dit moment zijn er geen/niet voldoende aanvragen voor Voorschoolse Opvang (VSO). Hiermee bedoelen we opvang al voordat de school opengaat, dus al voor 08:15 uur.
Het kan natuurlijk zijn dat u dit wel nodig heeft omdat u al voor 08:15 uur op uw eigen werk moet zijn en u zelf thuis of in uw eigen netwerk geen opvang hiervoor kunt regelen.

In overleg met u kunnen we bespreken of we dan binnen school een mogelijkheid kunnen zoeken, of dat we een BSO in de buurt (AKROS) kunnen benaderen om te zorgen voor VSO.