Parro app

OBS de Roos gebruikt voor de communicatie met ouders naast het Roosblaadje, zie bij menu downloads, ook de Parro tablet- en smartphone-app. Klik hier voor meer informatie over de Parro App.

Via deze Parro app ontvangen ouders op hun telefoon of tablet het laatste nieuws van school en belangrijke klasspecifieke informatie over o.a. activiteiten. We kunnen via deze app ook foto's van bijv. activiteiten in de klas of uitstapjes met ouders delen.
Ook als er bijvoorbeeld urgente berichten zijn, zoals dat we wat later terugkomen van een schoolreisje, kunnen we dat via deze App snel terugkoppelen aan ouders.

Het gebruik van de app is eenvoudig. U ontvangt -elk schooljaar opnieuw- via de e-mail een uitnodiging van de eigen groepsleerkracht voor het activeren van de Parro app. U kunt dan zelf besluiten of u de app activeert of niet. Let op: na een tijdje verloopt deze uitnodiging. Zorg dus dat u niet te lang wacht met het activeren.

Heeft u meerdere kinderen op deze school?
Ook zij ontvangen via hun leerkracht een uitnodiging. Hiermee kunt u hen op dezelfde manier toevoegen in de app op uw telefoon.

Heeft u op dit moment (nog) geen tablet of smartphone?
We blijven natuurlijk ook het Roosblaadje, de 4-wekelijkse nieuwsbrief voor ouders, uitgeven. En de vakantiekalender kunt u ook via deze website inzien. Dit is o.a. bij het menu downloads terug te lezen. Veel andere handige informatie over school is bijvoorbeeld ook terug te vinden op de website bij het menu schoolinfo.