Partner AKROS

AKROS is sterk in welzijn en kinderopvang. AKROS is een vreedzame organisatie, die kansen biedt aan alle mensen voor een zo volledig mogelijke participatie, integratie en emancipatie binnen de samenleving. AKROS bouwt mee aan de pedagogische ‘civil society’ door vanuit lokale betrokkenheid een actieve, leefbare samenleving te stimuleren, waarin alle leeftijden en bevolkingsgroepen tot hun recht komen. AKROS hanteert daarbij een fijnmazige werkwijze zowel in haar kinderopvang- als welzijnsactiviteiten en zoekt aansluiting bij wat binnen buurten leeft en gebeurt.

De kracht van AKROS is de kleinschalige professionele organisatie die thuis is in de buurten en hart heeft voor kinderen.

AKROS en basisschool De Roos werken al jaren nauw samen. We hebben een passend aanbod voor u en uw kinderen. AKROS verzorgt naast de voorschool ook de tussenschoolse (overblijf) en buitenschoolse opvang. Op De Roos bieden wij onderwijs (voorschoolse educatie van 2 jaar tot 4 jaar) en opvang (van 4 jaar tot 13 jaar).
Daarnaast is er een oudercontactmedewerker aanwezig op school en worden regelmatig naschoolse activiteiten voor kinderen georganiseerd.

Samen creëren wij een doorgaande lijn van de voorschool naar de basisschool en de buitenschoolse opvang. Kortom: op De Roos kunt u terecht voor onderwijs en opvang voor uw kind!