Vakantie / Vrije dagen / Verlof

Onderstaand een overzicht van de vakanties en andere vrije dagen op De Roos.

De schoolvakanties van schooljaar 2019/2020 zijn:

 • Herfstvakantie:         19 t/m 27 oktober 2019
 • Vrije middag:            Vrijdag 20 december 2019 vanaf 12:00 uur
 • Kerstvakantie:          21 december 2019 t/m 5 januari 2020
 • Voorjaarsvakantie:   15 februari t/m 23 februari 2020
 • Paasvakantie:          10 april t/m 13 april 2020
 • Meivakantie:             25 april t/m 10 mei 2020
 • Hemelvaart:              21 mei t/m 24 mei 2020
 • 2e Pinksterdag:         Maandag 1 juni 2020
 • Vrije middag:            Vrijdag 3 juli 2020 vanaf 12:00 uur
 • Zomervakantie:        4 juli 2020 t/m 16 augustus 2020
  (School/het team is telefonisch weer bereikbaar vanaf maandag 10 augustus.)

Er zijn in het schooljaar 2019/2020 naast bovenstaande vakanties ook studiedagen voor het team. Op die dagen hebben de kinderen ook geen school. De leerkrachten werken dan wel:

 • Donderdag 26 september 2019
 • Vrijdag 22 november 2019
 • Woensdag 29 januari 2020
 • Vrijdag 14 februari 2020 (is de vrijdag voor de voorjaarsvakantie)
 • Woendag 18 maart 2020
 • Dinsdag 2 juni 2020 (is de dag na 2e Pinksterdag)
 • Donderdag 25 juni 2020

Verder worden andere vergadermomenten voor het vaste Roos team zoveel mogelijk op de donderdagmiddag ingepland.
Alle kinderen hebben de donderdagmiddag wel gewoon les. Zij doen donderdagmiddag mee in het 'donderdagmiddagcircuit' met uitdagende, interessante en creatieve workshops onder begeleiding van een andere dan de vaste groepsleerkracht.

Soms zijn er onvoorzien wijzigingen. Houdt daarom ook altijd de nieuwsbrieven en de agenda in de Parro App in de gaten.
In de maandelijkse nieuwsbrief (Roosblaadje) staan ook updates van de schoolkalender. De al verschenen nieuwsbrieven kunt u teruglezen via het menu Downloads.

Zie voor meer informatie over de basisschoolvakanties e.d. ook: Webpagina AWBR rond vakantiedata 
Via de website van de Rijksoverheid kunt u nog meer informatie vinden over (toekomstige) vakantieplanningen in Nederland. OBS de Roos valt onder de regio Noord.

Verzuim rondom schoolvakanties

De landelijke regels van schoolverzuim rondom vakanties zijn extra streng. Wat zijn dan de regels? Verlof kan alleen met toestemming van de directeur, Gert Geertsma. Toestemming mag alleen gegeven worden als aan de voorwaarden wordt voldaan. Er zijn 2 redenen voor ‘extra verlof’ (naast het gewone ziekteverlof van een leerling):

1. Vakantieverlof
Als u kunt aantonen dat u in een schoolvakantie niet twee weken aaneengesloten vakantie kunt vieren samen met uw kind(eren) door middel van een officieel document van uw werkgever dan kunt u (minimaal 8 weken van tevoren) vakantieverlof aanvragen. Vakantieverlof wordt nooit toegekend in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar. Als u om een andere reden verlof wilt (goedkopere tickets boeken e.d.) dan kunt u daar geen vakantieverlof voor aanvragen.

2. Gewichtige omstandigheden
Zoals: huwelijk bijwonen (van familie), wettelijke verplichtingen, verhuizingen (eigen familie), levensbedreigende ziekte van familie en dergelijke.
In dit geval kunt u schriftelijk verlof aanvragen. Bij een verlofaanvraag moet altijd schriftelijk bewijs zitten om de aanvraag te kunnen beoordelen.

Kinderen die vooraf of aansluitend aan de zomervakantie niet aanwezig zijn, moeten door de directie worden gemeld bij bureau leerplicht. De school wordt gecontroleerd op de juiste en consequente uitvoering van de regels. We vragen daarom ook van u om u hier aan te houden.

Hieronder kunt u verlofaanvraagformulieren voor verlof buiten de schoolvakanties downloaden indien nodig. Na invullen kunt u dit inleveren bij de directeur:

 • Klik hier voor het aanvraagformulier vakantieverlof buiten reguliere vakanties;
 • Klik hier voor het aanvraagformulier verlof gewichtige omstandigheden (huwelijk bijwonen (familie), wettelijke verplichtingen, levensbedreigende ziekte van familie en dergelijke).

Op de 2e pagina/achterzijde van deze 2 formulieren staat ook meer uitleg over de verlofregels.

Voor nog meer informatie: www.bureauleerplichtplus.nl en www.minocw.nl/leerplicht