Vakantie / Vrije dagen / Verlof

Onderstaand een overzicht van de vakanties en andere vrije dagen op De Roos en de Narcis-Querido.

De schoolvakanties van het schooljaar 2021/2022 zijn:

 • Herfstvakantie: 16 t/m 24 oktober 2021
 • Vrije middag: Vrijdag 3 december 2021 vanaf 12:00 uur (ochtend Sintfeest)
 • Vrije middag: Donderdag 23 december 2021 vanaf 12:00 uur (avond Kerstdiner)
 • Vrije middag: Vrijdag 24 december 2021 vanaf 12:00 uur
 • Kerstvakantie: 25 december 2021 t/m 9 januari 2022
 • Voorjaarsvakantie: 19 februari t/m 27 februari 2022
 • Tweede Paasdag: Maandag 18 april 2022
 • Meivakantie: 23 april t/m 8 mei 2022
 • Hemelvaartsdag en dag erna: Donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022
 • 2e Pinksterdag: Maandag 6 juni 2022
 • Vrije middag: Vrijdag 15 juli 2022 vanaf 12:00 uur
 • Zomervakantie 2022: 16 juli 2022 t/m 28 augustus 2022

Er zijn in het schooljaar 2021/2022 naast bovenstaande vakanties ook studiedagen voor het team. Op die dagen hebben de kinderen geen school. De leerkrachten werken dan wel:

 • Donderdag 30 september 2021
 • Maandag 6 december 2021
 • Dinsdag 25 januari 2022
 • Vrijdag 18 februari 2022
 • Vrijdag 15 april 2022
 • Dinsdag 7 juni 2022
 • Maandag 27 juni 2022

Verder worden andere vergadermomenten voor het team zoveel mogelijk op de donderdagmiddag na 13:00 uur ingepland.
Alle kinderen hebben de donderdagmiddag wel gewoon les. Zij doen donderdagmiddag van 13:00 - 14:45 uur mee in het 'donderdagmiddagcircuit' met uitdagende, interessante en creatieve workshops onder begeleiding van een andere dan de vaste groepsleerkracht.

Soms zijn er onvoorzien wijzigingen. Houdt daarom ook altijd de nieuwsbrieven en de agenda in de Parro App in de gaten.
In de maandelijkse oudernieuwsbrief staan ook updates van de schoolkalender. De al verschenen nieuwsbrieven kunt u teruglezen via het menu Downloads.

Zie voor meer informatie over de basisschoolvakanties e.d. ook: Webpagina AWBR rond vakantiedata 
Via de website van de Rijksoverheid kunt u nog meer informatie vinden over (toekomstige) vakantieplanningen in Nederland. OBS de Roos valt onder de regio Noord.

Verzuim rondom schoolvakanties

De landelijke regels van schoolverzuim rondom vakanties zijn extra streng. Wat zijn dan de regels? Verlof kan alleen met toestemming van de directeur, Gert Geertsma. Toestemming mag alleen gegeven worden als aan de voorwaarden wordt voldaan. Er zijn 2 redenen voor ‘extra verlof’ (naast het gewone ziekteverlof van een leerling):

1. Vakantieverlof
Als u kunt aantonen dat u in een schoolvakantie niet twee weken aaneengesloten vakantie kunt vieren samen met uw kind(eren) door middel van een officieel document van uw werkgever dan kunt u (minimaal 8 weken van tevoren) vakantieverlof aanvragen. Vakantieverlof wordt nooit toegekend in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar. Als u om een andere reden verlof wilt (goedkopere tickets boeken e.d.) dan kunt u daar geen vakantieverlof voor aanvragen.

2. Gewichtige omstandigheden
Zoals: huwelijk bijwonen (van familie), wettelijke verplichtingen, verhuizingen (eigen familie), levensbedreigende ziekte van familie en dergelijke.
In dit geval kunt u schriftelijk verlof aanvragen. Bij een verlofaanvraag moet altijd schriftelijk bewijs zitten om de aanvraag te kunnen beoordelen.

Kinderen die vooraf of aansluitend aan de zomervakantie niet aanwezig zijn, moeten door de directie worden gemeld bij bureau leerplicht. De school wordt gecontroleerd op de juiste en consequente uitvoering van de regels. We vragen daarom ook van u om u hier aan te houden.

Hieronder kunt u verlofaanvraagformulieren voor verlof buiten de schoolvakanties downloaden indien nodig. Na invullen kunt u dit inleveren bij de directeur:

 • Klik hier voor het aanvraagformulier vakantieverlof buiten reguliere vakanties;
 • Klik hier voor het aanvraagformulier verlof gewichtige omstandigheden (huwelijk bijwonen (familie), wettelijke verplichtingen, levensbedreigende ziekte van familie en dergelijke).

Op de 2e pagina/achterzijde van deze 2 formulieren staat ook meer uitleg over de verlofregels.

Voor nog meer informatie: www.amsterdam.nl en www.rijksoverheid.nl