Coaching en co-coaching

Twee maal per jaar organiseren we onder leerkrachten dat iedereen bij elkaar komt kijken en aansluitend een coachingsgesprek daarover voert met elkaar. Uw kind kan in die periodes dus tijdelijk (een uurtje?) een andere leerkracht hebben gehad die tijdens het afsluitende coachingsgesprek even de les heeft gegeven in de groep. Wilt u meer over coaching en co-coaching op de Roos weten? Lees dan ook eens onderstaande tekst.

Doelen van coaching:

 1. Inzicht krijgen in het eigen handelen, voorkeursstijlen, vervormingen door middel van reflecties die ontstaan door het beantwoorden van de (open) vragen van de coach.
 2. Met die inzichten verandert de leerkracht zijn aanpak van lesgeven. Het doel daarvan is dat er meer geleerd wordt door de leerlingen (leerkracht is effectiever, werkt met meer plezier waardoor etc.)

Doelen van co-coaching:

 1. Inzicht krijgen in het eigen handelen, voorkeursstijlen, vervormingen door middel van reflecties die ontstaan door het beantwoorden van de (open) vragen van de co-coach.
 2. Ideeën opdoen voor eigen lessen/handelingswijze als leerkracht door te kijken bij andere leerkrachten. 
 3. Oefenen met gespreksvoering waarbij er van je wordt gevraagd om niet te oordelen, mening te vormen en/of advies te geven. In plaats daarvan wordt je uitgedaagd om te luisteren, door te vragen en samen te vatten.
 4. Met bovenstaande inzichten/gereedschappen een betere leerkracht worden waardoor leerlingen op de Roos tot beter leren komen.

Coaching door interne coaches

We hebben 3 interne coaches op de Roos. Deze coaches coachen leerkrachten met gebruik van de 7 reflectievragen van Baas in eigen Soap. Klik hier voor een voorbeeld van deze 7 reflectievragen.

Eens per twee schooljaren komt een leerkracht aan de beurt om gecoacht te worden. Hier is geen specifieke coachingsvraag voor nodig, maar heeft als doel de dagelijkse praktijk verder te verbeteren.
Leerkrachten kunnen ook bij de interne coaches aangeven dat ze eerder gecoacht willen worden omdat ze een coachingsvraag hebben. Dit zal dan eerder ingepland worden.

Een coachingstraject bestaat uit minimaal 3 coachingsgesprekken. Een coaching bestaat uit een klassenbezoek met nagesprek. Een coachingsgesprek start altijd met een compliment waarna de coaching dieper op de 7 reflectievragen inzoomt.

Co-coaching met maatje

Twee keer in het jaar wordt er bij ons op school een ronde co-coaching georganiseerd. De werkgroep Sociaal-emotioneel organiseert deze ronde. Er worden teams van 2 samengesteld die bij elkaar gaan kijken in de les. Het nagesprek verloopt volgens de structuur van Baas in eigen soap:

 1. Compliment geven;
 2. Wat valt je op (positief) aan de zeven vragen;
 3. Waar zie je een kans;
 4. Wat gaat de geobserveerde de komende tijd doen n.a.v. de observatie;
 5. Wat neem je als observator mee in je eigen praktijk.

Vragen bij coaching en co-coaching zijn nieuwsgierige en open vragen.
Wel LSD (luisteren/samenvatten/doorvragen), niet OMA (oordelen/mening geven/advies geven).