Doelstellingen

De doelstellingen van Basisschool De Roos zoals hieronder beschreven zijn richtinggevend. In het schoolplan worden ze uitgebreid beschreven en uitgewerkt.

 1. Onze school stelt het kind in de gelegenheid om zich naar eigen aard en aanleg zo volledig mogelijk te ontwikkelen op het sociaal-emotionele, cognitieve, creatieve, motorische en zintuiglijke vlak.
 2. Wij willen inspelen op verschillen tussen kinderen. Dit doen we door zo optimaal mogelijk tegemoet te komen aan de drie basisbehoeften van kinderen:
   
  • geloof in eigen kunnen (competentie)
  • de drang zelfstandig te willen handelen (autonomie)
  • de behoefte aan waardering van anderen (relatie).
    
  Tevens willen wij de kinderen leren bewust te worden van zichzelf. Zodat ze beseffen dat ze zelf keuzes moeten en kunnen maken. Daardoor kunnen ze bewust invloed uitoefenen op hun leven. Om dat waar te kunnen maken streven wij naar een krachtige leeromgeving. Dat is een leeromgeving waarin kinderen uitgedaagd worden en leren van en met elkaar.
 3. Onze school wil kinderen leren dat elke samenleving, en iedereen die daarbij hoort, behoort te zorgen voor een leefbare wereld en welzijn voor iedereen. Wij leren kinderen kritisch te kijken naar de wereld om zich heen en hoe ze kunnen functioneren in een internationale omgeving. Dat betekent ook dat onze school belang hecht, en zijn best doet, voor de acceptatie van andere culturen naast de Nederlandse cultuur.
 4. De school heeft een opvoedende taak, die gericht is op de persoonlijkheidsvorming van het individuele kind en op de omgang met anderen.
 5. De leerstof, vaardigheden en houdingen die op onze school worden overgedragen, staan ten dienste van deze persoonlijkheidsvorming.

Kinderen die van de Roos afkomen hebben geleerd te leren. Dat wil zeggen: ze kunnen zelfstandig werken, zijn creatief in doen en denken, hebben geleerd keuzes te maken, zijn zelfbewust en kritisch zodat ze met een goede kans op succes het voortgezet onderwijs kunnen volgen.