Kwaliteit op de Roos

De kwaliteit van de school wordt in beeld gebracht door externe partijen en door interne partijen.

Extern is bijvoorbeeld de inspectie van het onderwijs. De inspectie kent 3 oordelen: Voldoende, zwak of zeer zwak. OBS de Roos is aan het eind van schooljaar 2011/2012 bezocht en de inspectie heeft geconstateerd dat onze kwaliteit voldoende is waardoor er een normaal toezichtskader wordt toegekend aan onze school. Voor meer informatie, klik hier voor de website van de Onderwijsinspectie

Intern beoordelen we onze kwaliteit door onder andere alle betrokkenen een oordeel te laten geven over de kwaliteit van verschillende onderdelen van de school. Dat is de kwaliteitsvragenlijst. Klik hier voor de brief die hierover is meegegeven in maart 2013.

Verder beoordelen we onze kwaliteit ook door met behulp van observatielijsten in de lessen te kijken. Dat is iets wat bij ons de directeur doet. Daarnaast is kwaliteit iets waar we elke vergadering en studiedagen mee bezig zijn.

Ons bestuur monitort onze kwaliteit via de bestuursmonitor AWBR. In deze monitor staan al onze gegevens en opbrengsten die vervolgens worden vergeleken met andere scholen.

Informatie over bijvoorbeeld de (Cito)resultaten op de Roos is natuurlijk ook terug te vinden in de jaarlijkse schoolgids. Deze staat op de website bij het menu Downloads.

Informatie over de Roos (en andere basisscholen) is ook terug te vinden op de website www.kwaliteitswijzer.amsterdam.nl. Deze website is door de Amsterdamse schoolbesturen van Primair Onderwijs en de Gemeente Amsterdam ontwikkeld. De zogenoemde Kwaliteitswijzer Basisonderwijs Amsterdam geeft informatie over o.a. leerresultaten op Amsterdamse scholen, dus ook onze school.

Scholen informeren zo ouders en leggen met deze Digitale Kwaliteitswijzer in het openbaar verantwoording af over de leerresultaten die behaald zijn in de afgelopen 3 jaar. (In de papieren versie van de Kwaliteitswijzer staan alleen de resultaten van het laatste schooljaar). In deze Kwaliteitswijzer Basisonderwijs Amsterdam zijn allerlei gegevens per school, dus ook van de Roos, opgenomen, zoals:

  • het aantal leerlingen
  • de tussentijdse groepsresultaten
  • de CITO-eindtoets
  • het oordeel van de inspectie
  • de advisering naar het VO

Per school kunt u online de resultaten over de afgelopen drie jaar bekijken en scholen met elkaar vergelijken. De resultaten worden afgezet tegen het gemiddelde resultaat van een vergelijkbare school, dat wil zeggen een school met een vergelijkbare groep leerlingen. Het geeft zo een helder beeld van bovengenoemde resultaten per school.

De resultaten die getoond worden op de Kwaliteitswijzer zijn groeps gemiddelden en gaan met name over de cognitieve resultaten op het gebied van taal, technisch- en begrijpend lezen & rekenen.

Deze resultaten zeggen verder weinig over de complete individuele groei die een individueel kind heeft doorgemaakt vanaf groep 1 t/m groep 8. De resultaten van de Kwaliteitswijzer gaan ook niet over de sociaal emotionele ontwikkeling van een kind. En niet over de andere talenten van een kind op het gebied van bijvoorbeeld muziek, beeldende vorming en beweging. Wilt u ook eens horen wat de Roos kinderen hierop aanbiedt? Kom dan vooral eens bij ons kijken en ga in gesprek met de Roos over het complete les-aanbod van de school. Bij het menu jaarklassen en lesmethoden kunt u hier ook meer over lezen.