Muziek/Dans/Theater

Aslan Muziekcentrum verzorgt op onze school een doorlopende leerlijn

Aslan Muziekcentrum biedt op onze school de leerlijnen muziek (Muziek Talent Express), dans (Dans Talent Express), theater (Theater Talent Express) en een leerlijn, waarin twee of drie disciplines gecombineerd worden. Met deze leerlijnen geeft Aslan Muziekcentrum invulling aan het huidige basispakket cultuureducatie. Een vaste vakdocent van Aslan geeft wekelijks onder schooltijd les waarin de leerlingen zich op een logische wijze muzikaal, theatraal en/of dansant ontwikkelen. Door de kunstlessen aan te laten sluiten op de jaarplanning, wordt het echt een onderdeel van onze school.

Inhoud leerlijn:

  • Continuïteit in kunstzinnige ontwikkeling leerlingen;
  • Instrumenten in bruikleen;
  • Uitbreidingsmogelijkheid met een naschoolse schoolband;
  • Aansluiting op de TULE-doelen;
  • Kwaliteits- en tevredenheidsbewaking;
  • Gratis digitale versie van de leerlijnen voor alle leerlingen;
  • Aandacht voor rekenen en taal in de kunstlessen is onderdeel van de leerlijn;
  • Optredens voor ouders en de buurt (o.a. musical en jaarfeesten) is onderdeel van de leerlijn;
  • In het kader van de Muziek Talent Express biedt Aslan Muziekcentrum ook los lesmateriaal en trainingen aan voor muziekdocent en groepsleerkrachten.

Bekijk hier het promofilmpje van de Muziek Talent Express:


Wie is Aslan:

Aslan Muziekcentrum geeft muziek-, dans- en theatereducatie voor alle leeftijden, met de gedachte dat artistieke uitingen door hun aard meer begrip tussen verschillende groepen kunnen brengen. Verdieping in elkaars cultuur, achtergronden en waarden is daarbij essentieel.

Meer info:

Ben je als ouders ook op zoek naar muziek-, dans- of theaterles voor je kind buiten schooltijd? Of een talentprogramma op maat? Kijk dan voor meer informatie op www.aslanmuziek.nl of mail naar info@aslanmuziek.nl