Voorschool de Roos

Bij basisschool de Roos hoort ook een voorschool. Deze wordt gerund door medewerkers van AKROS. AKROS heeft diverse voorscholen in Amsterdam-West onder haar hoede. Voorschool de Roos werkt samen met basisschool de Roos. De voorschool werkt met de Piramide methode.

Piramide

Piramide is een educatieve methode bestemd voor alle kinderen tussen 0 en 7 jaar. Bij voorschool de Roos werken we met peuters van twee tot vier jaar. Piramide biedt kinderen een veilige speel- en leeromgeving. Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig, of het kan zijn dat de sociale of emotionele ontwikkeling een duwtje in de rug nodig heeft. De woordenschat wordt bij ons aanzienlijk uitgebreid. Met het Piramide programma geven we uw kind een stevige basis mee naar de basisschool.

Piramide is opgebouwd rond een aantal projecten die elk meestal 3 weken duren. Deze kunnen gaan over verkeer, lente, het lichaam, herfst etc. Het is een methode van spelen, werken en leren, waarbij jonge kinderen gestimuleerd worden in hun reken-, taal- en denkontwikkeling, maar ook in creativiteit. Dit alles op een speelse manier onder leiding van twee gediplomeerde leidsters.

De bedoeling van deze methode is dat het doorwerkt naar de basisschool waar we deel van uitmaken. Onze samenwerking is intensief en de projecten worden op elkaar afgestemd. Wanneer de peuter naar de basisschool gaat krijgen ze dezelfde thema’s, op een iets ander vlak en een hoger niveau.

Peutervolgsysteem

Twee keer per jaar, of zonodig meer, maakt de leidster observaties van uw kind en brengt deze in kaart. Deze gegevens worden bij de overdracht naar de basisschool met de nieuwe leerkracht besproken. Bij deze overdracht kunt u aanwezig zijn.

De leidster werkt samen met een tutor. Dit is de leidster die een actieve ondersteunende taak heeft op allerlei gebieden. Als een peuter 3 jaar is geworden, toetst ze de kinderen op de gebieden ordenen, taal en ruimtelijke oriëntatie.

De groepen

De voorschool de Roos heeft momenteel alleen een ochtend groep. In deze groep zijn er per dag maximaal 15 kinderen aanwezig.

Ochtend: van 8:30 - 12:30 uur
De ochtendgroep is op maandag, dinsdag, donderdag en/of vrijdagochtend (4 ochtenden p/w van 4 uur).
Woensdag is er geen voorschool.

Om u als ouder bij de voorschool te betrekken, hebben we de regel dat u een keer per drie weken komt meehelpen op de groep. Zo wordt u bekend met de vaste dagindeling, krijgt u zicht op uw kind en stellen wij u in de gelegenheid om actief mee te doen, ideeën aan te dragen en mee te denken.

Aanmelden

Heeft u na dit gelezen te hebben zin om uw kind bij ons te laten spelen, dan kunt u uw kind aanmelden via de website van het hoofdkantoor van AKROS. Zie: www.akros-amsterdam.nl/inschrijven
(Aanmelden gaat/kan dus niet via onze voorschool locatie zelf. Als u dat prettig vindt, kunnen we natuurlijk wel met u samen de digitale inschrijving via bovenstaande website doen.)

Na aanmelding ontvangt u een e-mail van AKROS ter bevestiging van de aanmelding. Lees deze mail a.u.b. goed door! Onderaan staat mogelijk ook dat u nog voor een bepaalde datum weer zelf moet reageren naar het hoofdkantoor van AKROS of u gebruik wilt maken van het aanbod. Als u niet op tijd reageert, vervalt het aanbod weer.

U kunt uw kind ook -op afspraak- persoonlijk aanmelden bij het hoofdkantoor van AKROS. Zij doen alle administratie m.b.t. alle voorschool inschrijvingen. En weten dus ook of er plek is bij de voorschool De Roos in de ochtendgroep en vanaf welke startdatum.
Adres: Balboaplein 20 B-4
www.akros-amsterdam.nl
Mail: voorschool@akros-amsterdam.nl
Tel: 020 - 261 05 09
(telefonisch bereikbaar op: maandag, dinsdag of donderdag van 09.30 - 12.30 uur)