Ouderinitiatief

DE VOLGENDE OPEN OCHTEND IS VRIJDAG 5 JULI 2019. START 09:00 UUR.

INDIEN GEWENST KUNT U OP AFSPRAAK OOK OP EEN ANDER/EERDER MOMENT EEN INDIVIDUELE RONDLEIDING KRIJGEN. MAIL DAN NAAR: f.bork@obs-deroos.nl

Alle nog komende en al bekende open ochtenden:

  • Vrijdag 13 september 2019, start 09:00 uur
  • Woensdag 30 oktober 2019, start 09:00 uur
  • Meer data volgen in het nieuwe schooljaar

U kunt u aanmelden voor de open ochtend via: f.bork@obs-deroos.nl. (Ook als u zich niet van te voren heeft aangemeld bent u natuurlijk welkom om te komen.) Kunt u deze dagen niet, dan kunt u ook op afspraak op een ander (eerder) moment komen kijken.

In 2011 startten ouders bij basisschool de Roos een Ouderinitiatief om van de school meer een afspiegeling van de buurt te maken. Inmiddels is het initiatief succesvol en zijn de groepen 1, 2, 3, 4 en 5 gemengde klassen geworden. Een echte afspiegeling van de bewoners in de wijk (en in Amsterdam).
De Roos staat ook nu nog steeds open voor ouders die willen aansluiten bij dit initiatief en hun kind, samen met andere bekende kinderen, via het ouderinitiatief willen aanmelden om zo te zorgen dat ook in de toekomst de groepssamenstelling van de klassen een goede afspiegeling blijft van de huidige buurtpopulatie in de Baarsjes en Bos & Lommer.

Voor de groep kinderen die zich nog moeten gaan aanmelden en nog moeten gaan starten op de basisschool -d.w.z. na 1 mei 2019- is op dit moment nog plek voor nieuwe leerlingen die willen aansluiten bij een gezamenlijke groepsaanmelding.

Belangstellenden

Er is daarnaast een grote groep andere ouders met kinderen tussen 0 en 3,5 jaar die voor zover wij weten op dit moment nog geen definitieve schoolkeuze heeft gemaakt en mogelijk nog overweegt aan te sluiten. Zij hebben wel belangstelling getoond voor De Roos tijdens een scholenmarkt en/of zijn ook al (soms meermaals) op onze school komen kijken. Zij willen ook graag op de hoogte blijven van het initiatief.

 

Marleen, de moeder van Fenna (die schooljaar 2012/2013 is begonnen in groep 1/2 en nu in groep 6 zit) en Huub (die nu in groep 3 zit), is bij De Roos destijds het ouderinitiatief gestart.
Wil je ook aansluiten bij de groep en/of in contact komen met Marleen, dan kan je haar mailen op: marleen.uitdebaarsjes@hotmail.com. Zij heeft ook een eigen website 'Wij kiezen voor de Roos' gemaakt. Zie: www.wijkiezenvoorderoos.nl

Daarnaast heeft zij ook een eigen facebook pagina gemaakt voor het initiatief waar belangstellende ouders en ouders van school bij kunnen aansluiten: http://www.facebook.com/groups/164045467016529/

 

Let op:
Om aan te kunnen sluiten bij een groepsaanmelding moet deze keuze voor de aanmelddeadline (deze is afhankelijk van de geboortedatum van uw kind) definitief zijn en moet OBS de Roos de eerste voorkeursschool zijn. En hoe eerder wij het van u weten hoe fijner!

Elke ouder kiest voor goed onderwijs en daarnaast willen ze zich ook herkennen in een school. Allemaal heel gewone wensen. Op dit moment doen veel, in het bijzonder hoger opgeleide autochtone en allochtone ouders hun kinderen op scholen in andere stadsdelen. Deze scholen zijn vaak erg ver weg, hebben geregeld lange wachtlijsten en de kans is ook groot uitgeloot te worden.

Centrale aanmelding in Amsterdam

Meer informatie over het aanmelden en inschrijven van uw kind bij een basisschool in Amsterdam kunt u hier vinden.

Wat is een Ouderinitiatief?

Meer informatie over ouderinitiatieven en het mengen van scholen kunt u krijgen via Schoolwerk of bij Stichting Kleurrijke Scholen of Kenniscentrum Gemengde Scholen. Zij hebben voorbeelden van eerdere succesvolle ouderinitiatieven in Nederland. Schoolwerk begeleid ook nu nog andere -net nieuw opgestarte- initiatieven bij andere basisscholen in Amsterdam en heeft bij de start in 2011 ook OBS de Roos korte tijd begeleid. Nu het initiatief bij ons goed loopt, heeft de school dit samen met de ouders zelf weer overgenomen. Bij OBS de Roos ondersteunt Floor van Bork de ouders van het ouderinitiatief waar nodig. Zij is teamlid binnen De Roos zelf.

Groepsaanmelding hoe gaat dat dan?

Als u uw kind samen met andere ouders (van het ouderinitiatief) bij OBS de Roos zou willen aanmelden als groep, als dit het mengen van de school bevordert, dan is het van belang om dit voorafgaand aan uw aanmelddeadline bij OBS de Roos (via f.bork@obs-deroos.nl) bekend te maken.
Per schooljaar hebben we in principe ruimte voor maximaal 9 groepsaanmelders. Dus gemiddeld per aanmeldperiode van 4 maanden voor 3 groepsaanmelder.
Ook dient u in dat geval altijd OBS de Roos als 1e voorkeurschool op het aanmeldformulier aan te geven.