Ouderkamer - oudercontactmedewerker

Scholen en voorscholen/peuterspeelzalen die een Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) programma uitvoeren krijgen ondersteuning van een oudercontactmedewerker (OCM). De Roos werkt met het VVE-programma Piramide.

Floor van Bork is op dit moment de OCM bij de Roos. De OCM is in dienst van Stichting AKROS, een welzijnsorganisatie in Amsterdam-West. De OCM organiseert in samenwerking met de (voor)school en AKROS activiteiten in de ouderkamer, waarbij ouders informatie over het VVE-programma en schoolprogramma kunnen krijgen of vragen kunnen stellen over de ontwikkeling van hun kind, activiteiten in de buurt en daarnaast natuurlijk ook met elkaar in contact kunnen komen en ervaringen uit kunnen wisselen.
Ouders kunnen ook altijd een individuele afspraak maken met de oudercontactmedewerker. Omdat de werkzaamheden van de OCM sinds 2012 alleen gericht zijn op het VVE-programma zijn de meeste activiteiten in de ouderkamer voor de ouders van groep 1/2 en van de voorschool. Natuurlijk zijn echter alle ouders van hogere groepen ook altijd welkom.

De OCM is niet de enige die gebruik maakt van de ouderkamer. Deze ruimte wordt op de dagen dat de zij niet aanwezig is ook gebruikt voor andere oudervoorlichtingen door het leerkrachtenteam zelf. Denk dan bijvoorbeeld aan voorlichtingen over VO, over speciale projecten, over bijlessen etc. Ook worden in de ouderkamer veel individuele gesprekken met ouders gevoerd en maakt de ouderraad gebruik van deze ruimte om activiteiten voor te bereiden of te vergaderen. Als de ruimte niet in gebruik is voor/door ouders, wordt de ruimte benut voor passend onderwijs aan kleine groepjes leerlingen.

De activiteiten van de OCM in de Ouderkamer worden aangekondigd in de maandelijkse nieuwsbrief -het Roosblaadje- danwel staan in de kalender op de website en/of de kalender van de Parro app van de Roos. De laatste nieuwsbrieven kunt u bij het menu 'Downloads' terugvinden.

Onderstaand een overzicht van het type activiteiten die kunnen plaatsvinden in de ouderkamer:

Ouder inloop

Ongeveer 1x per maand. Dinsdag of vrijdag van 08:30 - 10:00 uur. Met koffie en thee en de mogelijkheid tot het stellen van vragen over het onderwijs op de (voor)school.

Piramide voorlichtingen - voor ouders groep 1/2 en voorschool

Ook zijn er thema ochtenden waarbij voorlichting gegeven wordt over de VVE Piramide thema's van de groepen 1/2 en de voorschool. De exacte data worden bekend gemaakt in de app en/of via de tweewekelijkse nieuwsbrieven.

VVE-thuis voorlichtingen - voor ouders voorschool Akros en ouders groep 1/2:

Sinds het schooljaar 2013/2014 worden er speciaal voor de ouders van de voorschool VVE-thuis bijeenkomsten georganiseerd (bij minimaal 5 deelnemers). Sinds 2014/2015 is dit ook voor ouders van groep 1/2 mogelijk (bij minimaal 5 deelnemers). Vraag hier vooral naar bij de OCM.

Themabijeenkomsten van het Opvoedpunt van het Ouder & Kindcentrum (OKC):

Deze bijeenkomsten starten meestal om 08:45 uur en komen dan in plaats van de gewone inloop met een wisselende eindtijd tussen de 10:00 en 11:00 uur. 

Voorbeelden van (eerdere) opvoedthema's: Brandpreventie, slaapproblemen, ontwikkeling stimuleren, gedrag op school, pesten, internetgebruik bij kinderen, kinder ehbo, meertalig opvoeden, sport.

Spel uitleen / Inleveren geleende verteltassen

In de ouderkamer is ook een kast met spelletjes. Ouders mogen deze spelletjes gedurende 3 weken gratis lenen. Elke dinsdag & vrijdag kunnen ouders spelletjes bij/via de OCM komen lenen. En op afspraak ook in de middag voor de voorschool ouders van de middaggroep.

Kennismakingsgesprek / Individueel (vervolg)gesprek

De oudercontactmedewerker voert met alle nieuwe ouders van de kinderen van de voorschool en van groep 1/2 een individueel kennismakingsgesprek. Heeft u nog geen gesprek gehad? Vraag hier dan naar bij de leidster of kleuterjuf of meester, stuur een e-mail of spreek me even persoonlijk aan.

Als ouders daar behoefte aan hebben, kan er later op de dinsdag- of vrijdagochtend (en voor de voorschool ouders van de middaggroep ook in de middag) ook een extra individuele (vervolg)afspraak gemaakt worden met de oudercontactmedewerker om algemene vragen te stellen over onderwijs en opvoeding. Mail voor het maken van een afspraak naar: f.bork@obs-deroos.nl of spreek me even persoonlijk aan.

Creatieve activiteiten

Als er geen thema-voorlichtingen of speciale activiteiten in de ouderkamer gepland zijn (of na afloop van deze activiteit), kunnen ouders -na overleg met en goedkeuring van de school/de OCM- ook altijd zelfstandig komen werken aan het maken van nieuwe verteltassen, het herstellen en controleren van al eerder gemaakte verteltassen of meehelpen met het maken van andere handige (versier)materialen voor (voor)schoolactiviteiten zoals Sinterklaas, kerst of de musical van groep 8. We hebben beschikking over stof, papier, verf, laptop, naaimachine etc. Eigen suggesties welkom!