Ouderraad - ouderbijdrage

Op OBS de Roos hebben we een actieve ouderraad (OR). Dit zijn ouders die het schoolteam helpen bij diverse activiteiten. De OR wordt waar nodig vaak actief ondersteunt door de klassenouders en andere hulpouders.

Met hulp van ouders is er meer mogelijk. De OR helpt het schoolteam bij grote feesten zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen. Tijdens het kerstdiner van de kinderen organiseert de OR bovendien speciaal voor de ouders een borrel met sap/fris en door ouders zelf meegenomen hapjes. Ook helpt de OR bij het bezoek van de schoolfotograaf. Daarnaast beheert en int de OR de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage in overleg met de schooldirectie.

De leden van de Ouderraad (OR)

  • Kitty de Hek - moeder van Sam en Ted en Puck
  • Sjoke Tilstra - moeder van Kees
  • Douwe van Oosterhout (penningmeester) - vader van Kees

DE OUDERRAAD ZOEKT NOG MEER OR-LEDEN EN HELPENDE HANDEN.

GEEF HET VOORAL AAN ALS JE GRAAG MEE WILT HELPEN.

De ouderraad komt in principe elke 6 tot 8 weken bij elkaar.

Als u contact wilt opnemen met een van de leden van de ouderraad kunt u ons natuurlijk altijd persoonlijk aanspreken op school of langsgaan bij Floor zodat zij u kan voorstellen aan een van de OR-leden of een e-mailtje sturen naar: OR@obs-deroos.nl.

Ouderbijdrage

OBS de Roos organiseert, vaak dus met hulp van de OR, diverse leuke en leerzame extra activiteiten voor de kinderen zoals Sinterklaas, kerst, sportdagen, diverse (natuur/cultuur)uitstapjes en de jaarlijkse schoolreisjes. Dit kost natuurlijk geld en kan niet uit het reguliere schoolbudget van het Rijk betaald worden omdat dat geld nodig is voor het onderwijs in de klas. Veel van deze extra activiteiten wordt daarom betaald uit de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage.

Als er onvoldoende geld is betaald door ouders, of als niet alle ouders meebetalen, kunnen een groot aantal activiteiten niet meer georganiseerd worden. De ouders die wel kunnen maar niet willen betalen, benadelen daarmee dus helaas ook veel kinderen van de ouders die wel bereid zijn te betalen.

Ouders die het bedrag echt niet zelf kunnen betalen omdat zij onder een minimum inkomensgrens zitten, kunnen de kosten van 50,- betalen met de stadspas van de gemeente Amsterdam. De pas van uw kind kan dan gescand worden bij Floor. De gemeente betaalt dan het bedrag aan school in plaats van het gezin zelf.
De ouder- en kind adviseur, die op woensdagochtend aanwezig is op De Roos, Jonne Korzilius, kan ouders eventueel verder helpen bij de aanvraag van de stadspas.

De ouderbijdrage voor dit schooljaar (loopt van augustus 2021 t/m juli 2022) is:

  • Groep 1 t/m 6 en de NK (nieuwkomers): 50,-  inclusief de kosten voor het jaarlijkse schoolreisje;
  • Groep 7 en 8: 125,- inclusief de kosten voor het 3-daagse schoolkamp.

Is uw kind pas na de kerstvakantie begonnen op basisschool de Roos? Neem dan contact op met Floor om te vragen wat dan uw bijdrage is omdat uw kind in dat geval niet aan alle activiteiten heeft deelgenomen.

De Roos heeft op dit moment nog steeds een van de laagste ouderbijdragen van Amsterdam. Een extra bijdrage / donatie is natuurlijk altijd welkom.

Wij stellen het op prijs dat de ouderbijdrage elk jaar weer op tijd betaald wordt.
De organisatie en de betaling van veel activiteiten (zoals bijv. de bus voor schoolreisjes, de natuurgidsen, entree, overnachtingslocatie voor het kamp) en het aantal deelnemende kinderen moet de school namelijk vaak al aan het begin van een schooljaar (of zelfs al aan het eind van een vorig schooljaar) vastleggen en ook al vooruitbetalen.

U kunt de ouderbijdrage overmaken op IBAN rekeningnummer NL91 INGB 0006 8307 71 t.n.v. ouderraad inz. De Roos. Meld daarbij a.u.b. ook de naam en de groep van uw kind.

Opmerking: Alle leerlingen doen sowieso altijd mee aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of niet willen betalen. Dat mogen we niet, maar dat willen we ook niet.