Ouderraad - ouderbijdrage

Op OBS de Roos hebben we een actieve ouderraad (OR). Dit zijn ouders die het schoolteam helpen bij diverse activiteiten. De OR wordt waar nodig vaak actief ondersteunt door de klassenouders.

Met hulp van ouders is er meer mogelijk. De OR helpt het schoolteam bij grote feesten zoals Sinterklaas, Kerst en Pasen. Tijdens het kerstdiner van de kinderen organiseert de OR bovendien speciaal voor de ouders een borrel met sap/fris en door ouders zelf meegenomen hapjes. Ook helpt de OR bij het bezoek van de schoolfotograaf. Ook beheert en int de OR de jaarlijkse ouderbijdrage in overleg met de schooldirectie.

De leden van de Ouderraad (OR)

  • Siham Guerbaoui  - penningmeester (moeder van Mohammed groep 4 en Israe groep 5)
  • Bouchra Ezzaitouni (moeder van Medina groep 5)
  • Sanna Sumner (moeder van Orla groep 5 en Mila groep 1/2A)
  • Ouidad Raissouilli (moeder van Abdelilah groep 8)

DE OUDERRAAD ZOEKT NOG MEER OR-LEDEN EN HELPENDE HANDEN.

GEEF HET VOORAL AAN ALS JE GRAAG MEE WILT DENKEN. OF BIJVOORBEELD DE OR KAN HELPEN MET HET MAKEN VAN DRAAIBOEKEN VOOR (TERUGKERENDE) ACTIVITEITEN E.D. IN WORD.

 

De ouderraad komt in principe elke 6 tot 8 weken bij elkaar.

Als u contact wilt opnemen met een van de leden van de ouderraad kunt u ons natuurlijk altijd persoonlijk aanspreken op school, langsgaan bij de oudercontactmedewerker (Floor) zodat zij u kan voorstellen aan een van de OR-leden of een e-mailtje sturen naar: OR@obs-deroos.nl.

Ouderbijdrage

OBS de Roos organiseert, vaak dus met hulp van de OR, diverse leuke en leerzame extra activiteiten voor de kinderen zoals Sinterklaas, kerst, sportdagen, diverse (natuur/cultuur)uitstapjes en de jaarlijkse schoolreisjes. Dit kost natuurlijk geld en kan niet uit het reguliere schoolbudget van het Rijk betaald worden omdat dat geld nodig is voor het onderwijs in de klas. Veel van deze extra activiteiten wordt daarom betaald uit de jaarlijkse ouderbijdrage.

Als er onvoldoende geld is betaald door de ouders, of als niet alle ouders meebetalen, kunnen veel activiteiten niet meer georganiseerd worden. De ouders die niet willen betalen benadelen daarmee dus helaas ook veel kinderen van de ouders die wel willen betalen.

Ouders die echt niet kunnen betalen omdat zij onder een minimum inkomensgrens zitten, kunnen veel kosten voor school, sport en cultuur achteraf terugkrijgen via o.a. de scholierenvergoeding van de gemeente Amsterdam.
De scholierenvergoeding is een regeling van de gemeente Amsterdam voor gezinnen met een laag inkomen. Klik hier om te zien hoe u deze vergoeding voor schoolkosten, cultuur en sportactiviteiten aanvraagt bij de gemeente.

De ouder- en kind adviseur, die op woensdagochtend aanwezig is op De Roos, Monique Lansheuvel, kan ouders eventueel helpen bij de aanvraag hiervan. Zij geeft ouders dan tips hoe je deze vergoeding als ouder zelf kan aanvragen.

De ouderbijdrage voor dit schooljaar (loopt van 4 september 2017 t/m 20 juli 2018) is:

  • Groep 1 t/m 6 en de NK: 50,-  inclusief de kosten voor het jaarlijkse schoolreisje;
  • Groep 7 en 8: 125,- inclusief de kosten voor het 3-daagse schoolkamp.

De Roos heeft op dit moment nog steeds een van de laagste ouderbijdragen van Amsterdam. Een extra bijdrage is natuurlijk altijd welkom.

Wij stellen het op prijs dat de ouderbijdrage elk jaar weer op tijd betaald wordt.

Is uw kind pas na de kerstvakantie begonnen op basisschool de Roos? Neem dan contact op met de ouderraad om te vragen wat dan uw bijdrage is omdat uw kind in dat geval niet aan alle activiteiten heeft deelgenomen.

De organisatie en de betaling van veel activiteiten (zoals bijv. de bus voor schoolreisjes, de natuurgidsen, entree, overnachtingslocatie voor het kamp) en het aantal deelnemende kinderen moet de school namelijk vaak al aan het begin van een schooljaar (of aan het eind van een vorig schooljaar) vastleggen en ook al vooruitbetalen.

U kunt de ouderbijdrage overmaken op IBAN rekeningnummer NL91 INGB 0006 8307 71 t.n.v. ouderraad inz. De Roos. Meld daarbij a.u.b. ook de naam en de groep van uw kind.
Let op: dit is weer een ander bankrekeningnummer dan het nummer waarnaar u de bijdrage voor de overblijf overmaakt.